פרוגרמה: מגדל מגורים, מרכז מסחרי, מלונאות

היקף: 135 יח"ד, 60 חדרי מלון, 25,000 מ"ר

לקוח: פסו רומי בר-און בע"מ

מיקום: רוטשילד פינת בן גוריון, בת ים

STAY IN 
TOUCH

28 Nakhalat Yitskhak St, Tel Aviv-Yafo

Tel: +9723-6090949, Fax: 03-6953703

email: gk_arch@netvision.net.il

נחלת יצחק 28, תל אביב-יפו

טלפון: 03-6090949 , פקס: 03-6953703

 gk_arch@netvision.net.il :דוא"ל