על המשרד

משרד דב קורן אדריכלים הוקם ב- 1995 ועוסק בתכנון של מבני מגורים, מסחר, תעשייה, דיור מוגן ובתי חולים ואבות סיעודיים, תב"עות ותכניות מתאר עבור מזמינים פרטיים, גופים מוסדיים ורשויות.
 

בשנת 2020 לאחר מותו בטרם עת של האדריכל דב קורן, הצטרף המשרד למשפחת אורבך הלוי אדריכלים.
 

דב קורן אדריכלים היא חברה מתכננת של מנהל מקרקעי ישראל האחראית לתבע"ות בהיקף של מאות אלפי יחידות דיור בכל רחבי הארץ. המשרד תכנן פרויקטים רחבי היקף בקפריסין, אוגנדה ורוסיה. המשרד מוסמך כמשרד מאמן.

About us

Dov Koren Architects firm was established in 1995 and engages with the planning and design of residential, commercial, industrial, senior housing facilities, nursing homes and hospitals, TPS and master planning schemes for private Clients, local and national authorities and public Corporations.

After Dov Koren's premature death in 2020, Dov Koren Architecture Firm joined to the Auerbach HaLevy Architects family.

Dov Korn Architects is an authorized planning company of the Israel Land Authority and is responsible for the planning of hundreds of thousands of residential units across the country. The firm has designed large-scale projects in Cyprus, Uganda and Russia. The office is licensed in training interns by the Israeli Ministry Of Economy and Industry.