אורי רותם, אדריכל שותף

Ori Rittenberg (Rotem),Partner, Architect, LEED Green Associate

אורי הלוי, אדריכל שותף

Ori Halevy, Partner, Architect

דפנה בירן, מהנדסת, שותפה מנהלת

 Daphna Biran,

Managing Partner, Engineer

 הדס קלעי, אדריכל בכיר

Hadas Kalai,
Senior Architect

 איילה גל, אדריכלית בכירה

Ayala Gal,
Senior Architect

 דפנה בכר, הנדסאית אדריכלות בכירה

 Dafna Bachar,
Senior Practical Engineer

עידו נורי גבע, אדריכל

Ido Nuri Geva, Architect

דפנה בר שדה, אדריכלית

Daphna Bar Sade, Architect

מירב כהן, אדריכלית

Meirav Cohen, Architect

STAY IN 
TOUCH

28 Nakhalat Yitskhak St, Tel Aviv-Yafo

Tel: +9723-6090949, Fax: 03-6953703

email: gk_arch@netvision.net.il

נחלת יצחק 28, תל אביב-יפו

טלפון: 03-6090949 , פקס: 03-6953703

 gk_arch@netvision.net.il :דוא"ל