top of page

פרוגרמה: מגדל מגורים, מרכז מסחרי, מלונאות

היקף: 117 יח"ד, 42,700 מ"ר

לקוח: שלומות חברה לבניין והשקעות בע"מ

מיקום: פארק הים, בת ים

bottom of page