היקף: 1287.013 דונם

יח"ד: 4217

מסחר/תעסוקה: 40,332 מ"ר מסחר, 230,656 מ"ר תעסוקה

לקוח: עריית הוד השרון

מיקום: הוד השרון

STAY IN 
TOUCH

28 Nakhalat Yitskhak St, Tel Aviv-Yafo

Tel: +9723-6090949, Fax: 03-6953703

email: gk_arch@netvision.net.il

נחלת יצחק 28, תל אביב-יפו

טלפון: 03-6090949 , פקס: 03-6953703

 gk_arch@netvision.net.il :דוא"ל