היקף: 9.184 דונם

לקוח: שפיר הנדסה, חוצה ישראל צפון

מיקום: כביש 6 ברבצת צומת יקנעם

תמ"א/31א/1/7: תכנית נקודתית למרכז בקרה ושליטה

STAY IN 
TOUCH

28 Nakhalat Yitskhak St, Tel Aviv-Yafo

Tel: +9723-6090949, Fax: 03-6953703

email: gk_arch@netvision.net.il

נחלת יצחק 28, תל אביב-יפו

טלפון: 03-6090949 , פקס: 03-6953703

 gk_arch@netvision.net.il :דוא"ל