היקף: 1197.0310 דונם

יח"ד: 680 + 360 דיור מיוחד

מסחר/תעסוקה: 19,000

לקוח: ר.מ.י

מיקום: להבים

STAY IN 
TOUCH

28 Nakhalat Yitskhak St, Tel Aviv-Yafo

Tel: +9723-6090949, Fax: 03-6953703

email: gk_arch@netvision.net.il

נחלת יצחק 28, תל אביב-יפו

טלפון: 03-6090949 , פקס: 03-6953703

 gk_arch@netvision.net.il :דוא"ל