פרוגרמה: מתחם מגורים בן 8 בניינים

היקף: 288 יח"ד

לקוח: שיכון ובינוי נדל"ן, מטרופוליס

מיקום: קהילת פאדובה, תל אביב

STAY IN 
TOUCH

28 Nakhalat Yitskhak St, Tel Aviv-Yafo

Tel: +9723-6090949, Fax: 03-6953703

email: gk_arch@netvision.net.il

נחלת יצחק 28, תל אביב-יפו

טלפון: 03-6090949 , פקס: 03-6953703

 gk_arch@netvision.net.il :דוא"ל