פרוגרמה: דיור מוגן,  מחלקה סיעודית

היקף: 250 יח"ד, 35,000 מ"ר

לקוח: מגדלי הים התיכון

מיקום:  האלוף יעקב פרי 4, רחובות

STAY IN 
TOUCH

28 Nakhalat Yitskhak St, Tel Aviv-Yafo

Tel: +9723-6090949, Fax: 03-6953703

email: gk_arch@netvision.net.il

נחלת יצחק 28, תל אביב-יפו

טלפון: 03-6090949 , פקס: 03-6953703

 gk_arch@netvision.net.il :דוא"ל