היקף: 457.173 דונם

יח"ד: 3325 + 250 דיור מיוחד

מסחר/תעסוקה: 1,000 מ"ר מסחר, 2,000 מ"ר תעסוקה

לקוח: ר.מ.י

מיקום: מחנה צריפין המתפנה

STAY IN 
TOUCH

28 Nakhalat Yitskhak St, Tel Aviv-Yafo

Tel: +9723-6090949, Fax: 03-6953703

email: gk_arch@netvision.net.il

נחלת יצחק 28, תל אביב-יפו

טלפון: 03-6090949 , פקס: 03-6953703

 gk_arch@netvision.net.il :דוא"ל